عدم ارائه خدمات به سایت های مغایر با قوانین

با سلام و احترام

با توجه به قوانین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ،شرکت صیقلان هاست کلیه سایت های خدمات گیرنده را بررسی و در صورتی که از قوانین پیروی

نکنند آن ها را مسدود می کند.


مصادیق محتوای مجرمانه در لینک زیر قرار داده شده است و قابل اجرا می باشد.

http://internet.ir/crime_index.html

با تشکر


صیقلان هاست


Wednesday, January 16, 2019

« برگشت