سرور پر قدرت ایران

پر سرعت تر اوج بگیرید
 • Irserver_1G
  325,000 تومان / سالانه

   پهنای باند 10 گیگ
   پشتیبانی 24 ساعته
   سی پی یو 24 هسته ای
   سرور در برج میلاد

 • Irserver_2G
  495,000 تومان / سالانه

   پهنای باند 10 گیگ
   پشتیبانی 24 ساعته
   سی پی یو 24 هسته ای
   سرور در برج میلاد

 • IrServer_2G_Pro
  595,000 تومان / سالانه

   پهنای باند 20 گیگ
   پشتیبانی 24 ساعته
   سی پی یو 24 هسته ای
   سرور در برج میلاد

 • Irserver_3G_Pro
  585,000 تومان / سالانه

   پهنای باند 30 گیگ
   پشتیبانی 24 ساعته
   سی پی یو 24 هسته ای
   سرور در برج میلاد

 • Irserver_4G
  695,000 تومان / سالانه

   پهنای باند 40 گیگ
   پشتیبانی 24 ساعته
   سی پی یو 24 هسته ای
   سرور در برج میلاد

 • Irserver_7G
  1,950,000 تومان / سالانه

   پهنای باند 100 گیگ
   پشتیبانی 24 ساعته
   سی پی یو 24 هسته ای
   سرور در برج میلاد